XIII. ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (част от общите условия)

Чл. 65. Уеб сайтът www.biokarpet.bg е собственост на „Биокарпет БГ” ЕООД и се управлява от него в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). С настоящата Политика Доставчикът има за цел да информира Клиента за начина, по който обработва лични данни в качеството си на администратор, както и за неговите права.

Чл. 66. Доставчикът не продава данните на Клиента на други дружества или трети лица. Ако Доставчикът предоставя данни на трети лица, то това са негови изпълнители, които обработват информацията от негово име, следвайки инструкциите и прилагайки стандарта за защита на личните данни.

Чл. 67. Събиране и използване на лични данни
(1) Доставчикът събира, използва, съхранява и обработва личните данни на Клиента, които са му нужни за изпълнение на предоставяните от него стоки и услуги;
(2) Данните на Клиента служат за управление на профила му в уеб сайта www.biokarpet.bg и за обработка на неговите поръчки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели свързани с подобряване качеството на услугите.

Чл. 68. Видовете лична информация, които Доставчикът събира и начините, по които може да я използва.
(1) При създаване на Профил, регистриране в електронния магазин www.biokarpet.bg, купуване на продукт, сключване на договор – имената, електронния адрес и адреса за доставка на поръчаните от Клиента стоки;
(2) За управление на достъпа и идентифициране на профила на Клиента – електронен адрес и парола;
(3) Детайли за плащане и защита на данните свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
(4) За издаване на фактура и обработването ѝ – имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
(5) Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер,електронен адреса, информация за кредитна карта, история на покупки и търсения;
(6) За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – име, електронен адрес, продукти, които са купени, пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

Чл. 69. За какви цели и на какво основание Доставчикът използва личната информация на Клиента.
(1) Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин www.biokarpet.bg на основание сключването на договор;
(2) Данни за системата за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание легитимния интерес на Доставчика да защити данните, които контролира;
(3) Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото задължение за това;
(4) На доставчиците с цел доставка на поръчаните от Клиента продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора;
(5) Данни, свързани с управление на достъпа (идентификация), на основание дадено съгласие от Клиента;
(6) Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Чл.70. Личната информация, която се събира от Доставчика, позволява да държи Клиентите в течение относно най-новите продукти и предстоящи събития на фирмата. Тя помага и да се подобрят услугите, съдържанието и рекламата. В случай, че Клиентът не желае да фигурира в списъка с адреси, може да се отпишете по всяко време, като актуализира предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Чл.71. Възможно е Доставчика да използва предоставената лична информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на www.biokarpet.bg

Чл.72. Ако Клиентът участва в събития, лотарии, конкурс или промоции организирани от Доставчика, възможно е последния да използва предоставините личнии данни, за да администрира тези програми.